TXIRONA

.........................................................................................Kan kolmo es queda!!.............................................................................................

dijous, 24 de gener de 2013

Cuatre anys de Kan Kolmo, i que hi siguin mes!!!

Qui ho diriá!!!


Malgrat les ganes que alguns tenen per veure-ho tancat, Kan Kolmo té vida. Té molta vida.
En aquest darrer any em vist com es posava en marxa el gimnàs i el rocodrom. Hem vist també  com el taller de bicis ja s'ha consolidat.
Això són sintomes de que Kan Kolmo és viu i molt viu.